Λάμπες – λυχνίες αλογόνου Η4 αυτοκινήτου σετ 2 τεμ. Φωτίζουν σαν να είναι XENON.